1 Krönikeboken 5:11 SV1917

11 Och Gads barn hade sina boningsplatser gent emot dem i landet Basan ända till Salka:

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:11 i sitt sammanhang