1 Krönikeboken 5:12 SV1917

12 Joel, huvudmannen, och Safam därnäst, och vidare Jaanai och Safat i Basan.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:12 i sitt sammanhang