1 Krönikeboken 5:13 SV1917

13 Och deras bröder voro, efter sina familjer, Mikael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaekan, Sia och Eber, tillsammans sju.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:13 i sitt sammanhang