1 Krönikeboken 5:16 SV1917

16 Och de bodde i Gilead i Basan och underlydande orter, så ock på alla Sarons utmarker, så långt de sträckte sig.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:16 i sitt sammanhang