1 Krönikeboken 5:17 SV1917

17 Alla dessa blevo upptecknade i släktregistret i Jotams, Juda konungs, och i Jerobeams, Israels konungs, tid.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:17 i sitt sammanhang