1 Krönikeboken 5:18 SV1917

18 Rubens barn och gaditerna och ena hälften av Manasse stam, de av dem, som voro krigsdugliga och buro sköld och svärd och spände båge och voro stridskunniga, utgjorde fyrtiofyra tusen sju hundra sextio stridbara män.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:18 i sitt sammanhang