1 Krönikeboken 5:19 SV1917

19 Och de förde krig mot hagariterna och mot Jetur, Nafis och Nodab.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:19 i sitt sammanhang