1 Krönikeboken 5:20 SV1917

20 Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:20 i sitt sammanhang