1 Krönikeboken 5:2 SV1917

2 ty väl var Juda den mäktigaste bland sina bröder, och furste blev en av hans avkomlingar, men förstfödslorätten blev dock Josefs --

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:2 i sitt sammanhang