1 Krönikeboken 5:3 SV1917

3 Rubens, Israels förstföddes, söner voro Hanok och Pallu, Hesron och Karmi.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:3 i sitt sammanhang