1 Krönikeboken 5:22 SV1917

22 Ty många hade fallit slagna, eftersom striden var av Gud. Sedan bosatte de sig i deras land och bodde där ända till fångenskapen.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:22 i sitt sammanhang