1 Krönikeboken 5:26 SV1917

26 Då uppväckte Israels Gud den assyriske konungen Puls ande och den assyriske konungen Tillegat-Pilnesers ande och lät folket föras bort i fångenskap, såväl rubeniterna och gaditerna som ena hälften av Manasse stam, och lät dem komma till Hala, Habor, Hara och Gosans ström, där de äro ännu i dag.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:26 i sitt sammanhang