1 Krönikeboken 5:25 SV1917

25 Men de blevo otrogna mot sina fäders Gud, i det att de i trolös avfällighet lupo efter de gudar som dyrkades av de folk där i landet, som Gud hade förgjort för dem.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:25 i sitt sammanhang