1 Krönikeboken 5:24 SV1917

24 Och dessa voro huvudmän för sina familjer: Efer, Jisei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodauja och Jadiel, tappra stridsmän, namnkunniga män, huvudmän för sina familjer.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:24 i sitt sammanhang