1 Krönikeboken 5:5 SV1917

5 dennes son Mika, dennes son Reaja, dennes son Baal,

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:5 i sitt sammanhang