1 Krönikeboken 5:6 SV1917

6 så ock dennes son Beera, som Tillegat-Pilneeser, konungen i Assyrien, förde bort i fångenskap; han var hövding för rubeniterna.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:6 i sitt sammanhang