1 Krönikeboken 5:8 SV1917

8 och Bela, son till Asas, son till Sema, son till Joel; han bodde i Aroer, och hans boningsplatser nådde ända till Nebo och Baal-Meon.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:8 i sitt sammanhang