1 Krönikeboken 5:9 SV1917

9 Och österut nådde hans boningsplatser ända fram till öknen som sträcker sig ifrån floden Frat; ty de hade stora boskapshjordar i Gileads land.

Läs fullständig kapitel 1 Krönikeboken 5

Visa 1 Krönikeboken 5:9 i sitt sammanhang