2 Samuelsbokem 12:10 SV1917

10 Så skall nu icke heller svärdet vika ifrån ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru till hustru åt dig.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 12

Visa 2 Samuelsbokem 12:10 i sitt sammanhang