2 Samuelsbokem 12:9 SV1917

9 Varför har du då föraktat HERRENS ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv; ja, honom har du dräpt med Ammons barns svärd.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 12

Visa 2 Samuelsbokem 12:9 i sitt sammanhang