2 Samuelsbokem 15:35 SV1917

35 Där har du ju ock prästerna Sadok och Ebjatar; allt vad du får höra från konungens hus må du meddela prästerna Sadok och Ebjatar.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:35 i sitt sammanhang