2 Samuelsbokem 15:36 SV1917

36 De hava ju ock där sina båda söner hos sig: Sadok har Ahimaas, och Ebjatar Jonatan; genom dem kunnen I sända mig bud om allt vad I fån höra.»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 15

Visa 2 Samuelsbokem 15:36 i sitt sammanhang