2 Samuelsbokem 16:20 SV1917

20 Och Absalom sade till Ahitofel: »Given nu ett råd om vad vi skola göra.»

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 16

Visa 2 Samuelsbokem 16:20 i sitt sammanhang