2 Samuelsbokem 16:21 SV1917

21 Ahitofel sade till Absalom: »Gå in till din faders bihustrur, som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så styrkes modet hos alla dem som hålla med dig.

Läs fullständig kapitel 2 Samuelsbokem 16

Visa 2 Samuelsbokem 16:21 i sitt sammanhang