Mika 1:5 SV1917

5 Genom Jakobs överträdelse sker allt detta och genom Israels hus' synder. Vem är då upphovet till Jakobs överträdelse? Är det icke Samaria? Och vem till Juda offerhöjder? Är det icke Jerusalem?

Läs fullständig kapitel Mika 1

Visa Mika 1:5 i sitt sammanhang