Mika 1:6 SV1917

6 Så skall jag då göra Samaria till en stenhop på marken, till en plats för vingårdsplanteringar; jag skall vräka hennes stenar ned i dalen, och hennes grundvalar skall jag blotta.

Läs fullständig kapitel Mika 1

Visa Mika 1:6 i sitt sammanhang