Mika 5:12 SV1917

12 jag skall utrota all trolldom hos dig, och inga teckentydare skola mer träffas hos dig;

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:12 i sitt sammanhang