Mika 5:13 SV1917

13 jag skall utrota dina beläten och dina stoder ur ditt land, så att du icke mer skall tillbedja dina händers verk;

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:13 i sitt sammanhang