Mika 5:14 SV1917

14 jag skall omstörta dina Aseror och skaffa dem bort ur ditt land; och dina städer skall jag ödelägga.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:14 i sitt sammanhang