Mika 5:15 SV1917

15 Och i vrede och förtörnelse skall jag utkräva hämnd av hednafolken, dem som icke hava varit hörsamma.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:15 i sitt sammanhang