Mika 5:2 SV1917

2 Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:2 i sitt sammanhang