Mika 5:3 SV1917

3 Därför skola de prisgivas intill den tid då hon som skall föda har fött; då skall återstoden av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:3 i sitt sammanhang