Mika 5:4 SV1917

4 Och han skall träda fram och vakta sin hjord i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet; och den skall hava ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:4 i sitt sammanhang