Mika 5:5 SV1917

5 Och tryggheten skall vara sådan, att om Assur vill falla in i vårt land och tränga in i våra palats, så kunna vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstliga herrar;

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:5 i sitt sammanhang