Mika 5:6 SV1917

6 och dessa skola avbeta Assurs land med svärd och Nimrods land ända in i dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne vill falla in i vårt land och tränga fram över våra gränser.

Läs fullständig kapitel Mika 5

Visa Mika 5:6 i sitt sammanhang