Mika 7:14 SV1917

14 Vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får hava sin avskilda boning i skogen på Karmel; låt den gå i bet i Basan och i Gilead, likasom under forna dagar.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:14 i sitt sammanhang