Mika 7:13 SV1917

13 Men eljest skall jorden bliva en ödemark för sina inbyggares skull; det skall vara deras gärningars frukt.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:13 i sitt sammanhang