Mika 7:12 SV1917

12 På den dagen skall man komma till dig både från Assur och från Egyptens städer, ja från Egypten och ända ifrån floden, och från hav till hav, och från berg till berg.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:12 i sitt sammanhang