Mika 7:11 SV1917

11 En dag skall komma, då dina murar skola byggas upp; på den dagen skola dina gränser sträcka sig vida.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:11 i sitt sammanhang