Mika 7:10 SV1917

10 När mina fiender se det, skola de höljas med skam, desamma som säga till mig: »Var är nu HERREN, din Gud?» Mina ögon skola se med lust på dem; ty då skola de bliva nedtrampade såsom orenlighet på gatan.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:10 i sitt sammanhang