Mika 7:9 SV1917

9 Eftersom jag har syndat mot HERREN, vill jag bära hans vrede, till dess att han utför min sak och skaffar mig rätt, till dess att han för mig ut i ljuset, så att jag med lust får se på hans rättfärdighet.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:9 i sitt sammanhang