Mika 7:16 SV1917

16 Hedningarna skola se det och komma på skam med all sin makt. De skola nödgas lägga handen på munnen, deras öron skola vara bedövade.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:16 i sitt sammanhang