Mika 7:17 SV1917

17 De skola slicka stoftet såsom ormar; lika maskar som kräla på jorden skola de med bävan övergiva sina borgar. Med förskräckelse skola de söka HERREN, vår Gud; Ja, för dig skola de frukta.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:17 i sitt sammanhang