Mika 7:18 SV1917

18 Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:18 i sitt sammanhang