Mika 7:19 SV1917

19 och du skall åter förbarma dig över oss och trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du skall kasta alla deras synder i havets djup.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:19 i sitt sammanhang