Mika 7:20 SV1917

20 Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, såsom du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:20 i sitt sammanhang