Mika 7:2 SV1917

2 De fromma äro försvunna ur landet, och ingen redlig man finnes bland människorna. Alla ligga de på lur efter blod; envar vill fånga den andre i sitt nät.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:2 i sitt sammanhang