Mika 7:3 SV1917

3 Till att främja det onda äro deras händer redo: fursten begär gåvor, och domaren står efter vinning; den mäktige kräver öppet vad honom lyster; så bedriva de vrånghet.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:3 i sitt sammanhang