Mika 7:4 SV1917

4 Den bäste ibland dem är såsom ett törnsnår, den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja, när hemsökelsen når dig, då skall bestörtning komma ibland dem.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:4 i sitt sammanhang