Mika 7:5 SV1917

5 Man får icke tro på någon vän, icke lita på någon förtrogen; för henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar.

Läs fullständig kapitel Mika 7

Visa Mika 7:5 i sitt sammanhang